CHUO CHA KUMBUKUMBU YA MWALIMU NYERERE
FOMU YA KUJIUNGA NA MAFUNZO YA UONGOZI NA MAADILI
 

SEHEMU A: Taarifa za Mshiriki wa Mafunzo ya Uongozi

1.

2.
JINSI:

Mwanaume

 

Mwanamke

3. 4.
5. 6.

7.

8.

9.

10.
Nitalipa ada yote bila usumbufu

Ndio

 

Hapana

 

SEHEMU B: Jinsi ya kufanya malipo

11. Ada ilipwe kwa kutumia namba ya malipo (Control Number) utakayo tumiwa mara baada ya kujaza fomu ya maombi mtandaoni.
12. Ada haitarejeshwa endapo mshiriki atashindwa kuhudhuria Mafunzo.
13. Mshiriki atasajiliwa baada ya kuthibitisha ushiriki wake kwa kuonesha ushahidi wa malipo husika Idara ya Uongozi na Maadili.
14. Zoezi hili litafanyika ofisini au kwa njia ya mtandao, wiki moja kabla ya siku ya kuanza kwa Mafunzo.
15.
Nakubali/sikubaliani na mashariti ya kujiunga na mafunzo ya Uongozi.

Ndio

Hapana

16

   SOMA MAELEZO ZAIDI